İstifadəçi profili


 

Kazimov Mahal

Şəkil:
İş yeri: Azərbaycan elmi–tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutu (AzETPI)
Haqqında: Azərbaycan Dövlət universitetinin kimya fakultəsini 1978-ci ildə bitirmişəm. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kimya Texnologiyasının Nəzəri Problemləri, sonra isə Aşqarlar Kimyası İnstitutunda kimyaçı mühəndis vəzifəsində işləmişəm.
1983-ci ildən Azərbaycan elmi–tədqiqat Pambıqçılıq İnstitunun Genetika laboratoriyasında,hal-hazırda isə həmin institutun Toxumçuluq şöbəsinində böyük elmi-işçi vəzifəsində işləyirəm.21elmi məqalənin müəllifi və 2 yeni pambıq sortunun həmmüəllifiyəm. 2013-cü ildə kimya fənnindən müəllimlər və yuxarı sinif şagirdləri üçün dərs vəsaiti adlı kitabım çapdan çıxmışdır.
Soyadı: KAZIMOV
Adı: MAHAL
Qeydiyyat: 7 yanvar 2014 saat 16:55