Xəbərlərs

13.07.2017

Tarix fənnindən yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında “Tarix” vəsaitinin hazırlanması və 8-ci sinif üçün test kitabçasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məlumat

13 iyul 2017-ci il tarixdə, saat 11:00-da Dövlət İmtahan Mərkəzində yeni “Tarix” vəsaitinin hazırlanması ilə bağlı müzakirə keçirilib.

Gündəlik məsələ vəsaitin struktur hissələrinin həmmüəlliflər arasında bölüşdürülməsi olub.

8-ci sinif üçün test kitabçası müəlliflər tərəfindən müvafiq dərsliklə tutuşdurulub, dəyişikliklər nəzərə alınmaqla kitabçaya düzəlişlər edilib.

Növbəti iclasda müzakirələr davam etdiriləcək.


Back to News