Dərslik portalına xoş gəlmisiniz!

Portal haqqında

Dərsliklərin monitorinqi nəticəsində hazırlanmış rəylərdəki irad və təkliflərlə bağlı Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin birgə “Dərslik portalı” layihəsi

Monitorinq

Ümumtəhsil fənləri üzrə istifadə edilən dərslik və dərs vəsaitlərinin müəyyənləşdirilmiş meyarlar üzrə təhlili

Xəbərlər

Yeni təhsil proqramları (kurikulumlar) və qüvvədə olan tədris proqramları əsasında hazırlanmış dərsliklərin və dərs vəsaitlərinin elmi-metodiki monitorinqi ilə bağlı məlumatlar

İstifadəçilər

Yeni təhsil proqramları (kurikulumlar) və qüvvədə olan tədris proqramları əsasında hazırlanmış dərsliklərlə bağlı rəylərə təklif və sorğu göndərənlər, müzakirədə iştirak edənlər

Müzakirə

Ümumtəhsil fənləri üzrə istifadə edilən dərslik və dərs vəsaitləri haqqında fikirlərin açıq müzakirəsi


Xəbərlər